مشاوره در ساخت وانتخاب مناسب ترین ،درب اتوماتیک.کارادرب/درب اتوماتیک

درب سکشنال صنعتی ورتیکال

درب سکشنال صنعتی ورتیکال
همانگونه که از نامش مشخص است بصورت عمودی باز و بسته می شود.به این نوع درب ها درب گیوتینی نیز گفته می شود و در مکان هایی که محدودیت ارتفاع نداشته باشند اسفاده می گردد و از لحاظ ایمنی نیز از درجه بالایی برخوردار هستند چرا که درب در هنگام باز شدن مانند نمونه نرمال صنعتی به زیر سقف جمع نمی شود

درب اتوماتیک    درب اتوماتیک   درب اتوماتیک

نام محصول:

درب سکشنال صنعتی ورتیکال

دسته بندی محصول:

درب اتوماتیک